Trygga människor fattar kloka beslut 

Du kan uppnå detta genom att anlita mig. Jag har under många år arbetat med att utveckla människor inom ledarskap, kommunikation, konflikthantering, samarbete och teambuilding. Med hela Sverige som arbetsfält och med ett stort kontaktnät kan jag anpassa insatserna efter just dina behov.

Om du redan vet vad du vill uppnå…
… låt oss tillsammans skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling. Det kan gälla att tydliggöra ledarskapet, att utveckla ledningsgruppen eller ge medarbetarna större ansvar och förtroende.

Om du har svårt att formulera behoven…
… låt oss utgå från dina tankar och idéer. Därifrån tar jag fram förslag till anpassade utvecklingsprogram för enskilda individer, olika grupper eller hela organisationen.

Låt mig bidra till…
… en kostnadseffektiv investering i din chefs- och personalutveckling. Du kommer att få en mer effektiv, trygg och kompetent personal. Och sist men inte minst – ökad vi-känsla och arbetsglädje.


Gustaf Brolin
Konsult